Naszą ofertę kierujemy do osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, do spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych i spółek akcyjnych.

Zakres usług administracji płac:

  • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, w tym dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, urlopów, zwolnień chorobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

  • sporządzanie list płac, zbiorówek oraz raportów służących do księgowania wynagrodzeń

  • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników

  • sporządzanie dla pracowników pasków wypłat wynagrodzeń

  • sporządzanie zgłoszeń i deklaracji do ZUS i US

  • dokonywanie przelewów na rzecz urzędów państwowych ( ZUS,US)

  • przygotowanie dokumentów RMUA

  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach

  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( Pit-11,Pit-8B,Pit-40)

Zobacz zakres administracji kadrowej